Verksamhetsberättelse 2023 Hasselfors byalag

——————————————

Årsmötesprotokoll 2024-03-23