Protokoll fört vid Hasselfors byalags årsmöte 2017

Verksamhetsberättelse 2016