Protokoll fört vid Hasselfors byalags årsmöte 190216

Verksamhetsberättelse 2018 Hasselfors byalag