Protokoll fört vid Hasselfors byalags årsmöte 2018

Verksamhetsberättelse 2017