KvarnenochMagasinet2 Magasinet2
Kvarnen2 Kvarnen innsida2

Kvarnen och Magasinet används vid Byalagets olika aktiviteter, t.ex.

Midsommarfirandet i Bruksparken och Mopedens Dag.

Lokalerna kan även hyras av föreningar och privatpersoner.

Kontakta Byalagets expedition för mer information.

Ni når oss under våra expeditionstider, tisdagar och torsdagar mellan

kl 10.00 – 12.00 på telefon 0585 – 44 113

eller via e-post på   info@hasselforsbyalag.com