Lokalhyror för Hasselgården, Kvarnen och Kvarnmagasinet

Välkommen att kontakta: Hasselfors byalag, expedition: tfn 0585-44113 epost: info@hasselforsbyalag.com eller Andreas Gustafsson, ordförande i Byalaget tfn 073 674 63 23

Lokalhyra Hasselgården Kvarnen Kvarnmagasinet

Bilder på: Hasselgården Kvarnen o Magasinet