Hasselfors Byalag

Hasselgården, Edevägen 10, 695 60 Hasselfors

Telefon: Byalagets expedition 0585-441 13

Expeditionstider: tisdagar mellan kl. 10.00-12.00

Ordförande,  Andreas Gustafsson, 073 674 63 23

Kassör, Cristina Söderberg, 076 829 12 60

Sekreterare, Annika Söderberg 070 530 40 13

E-post: info@hasselforsbyalag.com

Bankgiro 5517-5491

Swish-nummer, 123 147 56 72

Organisationsnummer: 875002-8451