Torpgruppen har sammanställt broschyrer med information om platser av kulturhistoriskt intresse i Skagershults socken.

Namnet på broschyrerna är ”Spår från en svunnen tid” och omfattar sex olika delar av socknen.

Karta med markerade platser och koordinater finns i broschyrerna.

Södra delen

SV Ödemarken

NV Ödemarken (rev 2021)

Myggabråten och Trasåsarna

Mellanroten (rev 2021)

Nordöstra delen