Hasselgården är byalagets samlingslokal.

Lokalen kan även hyras av exempelvis föreningar eller privatpersoner.

Kontakta byalagets expedition för mer information.

Ni når oss under våra expeditionstider , tisdagar

kl 10.00 -12.00 på telefon 0585-441 13

eller via e-post på info@hasselforsbyalag.com