Till alla som vill stödja byalaget                                                                                                     

Medlemsavgiften är en viktig del av intäkterna för att vi ska kunna bedriva en bred verksamhet även i framtiden.

Vi hoppas att du/ni som varit medlemmar även i fortsättningen stödjer föreningen under detta år.

Samtidigt hoppas vi att du/ni som ännu inte är medlem är villig att stödja vår verksamhet genom att bli medlem.

Avgift för 2024

Familjekort 200: –

Enskild medlem 125: –

Hasselfors byalags bankgiro är 5517-5491

Hasselfors byalags Swishnummer är 123 147 56 72

Kom ihåg att ange namn och adress vid inbetalning av medlemsavgiften.

Byalaget skickar ut medlemskort efter att medlemsavgiften är betald.