Saknar du uppgifter om någon förening eller vill ändra på något, hör av dig till Hasselfors Byalag.

Hasselfors Byalag

Kontaktperson Andreas Gustafsson

Edevägen 10, 695 60 Hasselfors

Telefon 0585-441 13, epost: info@hasselforsbyalag.com

Hasselfors-Porla Röda Kors-krets

Kontaktperson Aina Karlsson-Andersson

Backhamnstigen 3, 695 60 Hasselfors

Telefon 0585-441 15, 070-35 25 357

Hasselfors PRO

Kontaktperson Kjell Wiberg,

Porlavägen 18, 695 60 Hasselfors, telefon 0585-443 44

Landsbygdsutveckling

En samlingsplats för alla som är intresserade av lokalt utvecklingsarbete samt lands- och glesbygdsfrågor. www.bygde.net

SISU

Idrottsutbildarna i Örebro Län är idrottsrörelsens stödorganisation i Örebro Län med uppgift planera,
leda, samordna och utvärdera studie och utbildningsverksamheten. www.sisuidrottsutbildarna.se/orebro

Skagershults församling

Kontaktperson Jan Wallgren, kyrkoherde

Telefon 0584-100 20 exp.