Hgoif

HGoIF – Hasselfors Gymnastik och Idrottsförening

Vid Hasselfors GoIF´s årsmöte 2015-02-19 godkändes förslaget om att föreningen ska ingå som en sektion i Hasselfors byalag.
Vid Hasselfors byalags årsmöte 2015-03-15 beslutades att  Hasselfors GoIF  ska ingå som en sektion i Hasselfors byalag och  att HGoIF fortsätter att vara en förening med eget organisationsnummer.
Hasselfors byalag sköter administrationen av Hasselfors GoIF och Hasselfors GoIF´s styrelse utgörs av Hasselfors byalags styrelse.
Hasselfors GoIF bildar en idrottssektion som bedriver verksamheten.
HGoIF`s bankgiro är 782-3370
Organisationsnummer: 875700-4919