Bruksmuseum 

Hasselfors bruksmuseum visar brukets och bygdens verksamhet under sekler.

Besök i museet sker efter överenskommelse.

Kontakta Hasselfors Byalag, telefon 0585-441 13 eller epost  info@hasselforsbyalag.com

Byalagets expedition är öppen  tisdagar mellan kl.10.00 – 12.00