Verksamhetsberättelse 2022 Hasselfors byalag

——————————————

Årsmötesprotokoll 2023