Protokoll fört vid Årsmöte Hasselfors byalag 200222

Verksamhetsberättelse 2019 Hasselfors byalag