Hasselfors byalag

Hasselfors byalag är en ideell förening, med syfte att vara en samlande kraft för de boende i Hasselfors med omnejd.

Föreningen är partipolitiskt och religiöst obunden.

Föreningens värdegrund är demokrati med respekt för alla människors lika värde och rättigheter.

Byalaget värnar om orten och vill på olika sätt bidra till att göra Hasselfors till en levande och trivsam ort att besöka, bo och verka på.

Vem som helst kan vara medlem i Hasselfors byalag. Det är inget krav att du är bosatt på orten.


Hasselfors byalags styrelse

Stadgar för Hasselfors Byalag