Hans Wiberg höll i kalasprogrammet under dagen. Här meddelar Willy Björkman juryns beslut i veteranbilstävlingen.