Vanja Nilsson, Inger Odheim och Hans Traav. I bakgrunden Stig-Olov Staaf, Jürgen och Urve Puls.