Fr v, Andreas Gustafsson, Pontus Bohlin, Ivan Persson, Jan Johansson, Benny Söderberg, Per Bergström (skymd), Rune Söderberg (skymd), Jerker Reinholdsson och Pernilla Reinholdsson.