Andreas spelar stenkakor vid Bruksmuseet för besökarna Mika och Espen.