HGoIF, sektion inom Hasselfors byalag, håller i pingisträningen i sporthallen.