Konstprojekt Nygatan – dåtid – nutid och framtiden diskuteras.