Mårten Gustafsson från Viby berättar om sina bilder.