Agneta Heine-Ivgren, uppväxt i Porla, berättar barndomsminnen.