Matz Pettersson intervjuar Andreas, Per, Rune, Cristina och Lars som sammanställt boken ”Porla Brunn”. Utgiven av Hasselfors byalag med syftet att berätta om Porla Brunns imponerande historia.