Spettån vid Norra Kvarnåsen. Här fanns en skvaltkvarn förr i tiden.