På väg till Trysslinge soldattorp/Tryggens torplämning, träsnidare Carl Johan Tryggs barndomshem.