Färdledare Per Bergström berättar om folket i Nyttorp.